Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

YAY AKADEMİ

  /  Bizden Size   /  Prens/es Seçme Kılavuzu

Prens/es Seçme Kılavuzu

1.
ille de yar diyeceksen birine
el olacaksın önce yörüngesinde
göreceksin dosta düşmana tavrını
asta üste işe bakışını
ne kadar yar olsan da önce
mutlaka el olacaksın bir süre sonra
yar dese de üst benliği
alt benliği el görecek seni

2.
ille de yar diyeceksen birine
eşyasını önemseyene sevene de
işi biten eşyayı savuranın
üst benliği ne kadar yar dese de
alt benliği koyar seni eşya yerine

3.
ille de yar diyeceksen birine
sohbet et birlikte önce
yaşlanacaksan eğer birlikte
dost olacaksın gece bitince
sohbet gerek uzun günlerde

4.
ille de yar diyeceksen birine
evrensel birikimine bak önce
dünyayı algılayışı içinde algılar seni
algısı içinde görür ifade eder kendini

5.
ille de yar diyeceksen birine
dar geçitten geç birlikte önce
geçemiyorsanız iğnenin deliğinden birlikte
nasıl geçeceksiniz rampada keçi yolunda
iğne deliğinden zor yaşamın içinden

6.
ille de yar diyeceksen birine
sarhoş ol birlikte önce
kaldırınca üst benlik örtüsünü
alt benlikler yar olacak mı birbirine

7.
ille de yar diyeceksen birine
ailesini ailesi içindeki yerini gör önce
yar ile evlenen kalır yar ailesi içinde
yar ailesi ile geçinemeyince
yardan geçmek kalabilir elde

8.
ille de yar diyeceksen birine
öfkeni göster önce
gülen yüzün müşfik tavrın
kolayca katlanılan yanın
ele öfkesini gör önce
desin ne diyecekse ele öfkesinde
üst benliği yar dese de
el olacaksın geçen zaman içinde

9.
ille de yar diyeceksen birine
zaaflarını yanlışlarını göster önce
güçlü yanın doğru yanın
yârin aradığı yanın

10.
ille de yar diyeceksen birine
düşlerini dinle önce
düşleriniz ortak değilse
boşunadır yar olmak
yar sana yar dese de

11.
ille de yar diyeceksen birine
el acısına ağlar mı bak önce
el acısına ağlamamış ise
senin acına ağlar mı düşünce

12.
ille de yar diyeceksen birine
ödün almadan ödün vermeden
birlikte yürüyebileceksen de
veren taraf doyuramaz
alan taraf doymaz yâre

sonsöz

ille de yar diyeceksen birine
değişirsin değişirim deme
görmedim değişeni yar elinde
ille de yar diyeceksen birine
ömrünü taşıyabileceğin birine de
beden eskir eksilir güzel ise de
yar diyeceksen ille de ille
yar aklına yar de
yar kalbine yar de

yücel binici

Bir yorum yazın