Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Öfke Kontrolü Eğitimi

  /    /  Öfke Kontrolü Eğitimi
öfke1

Uzm. Eğitmen:

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim Hakkında

Öfke de korku gibi, üzüntü gibi, sevgi gibi doğal ve temel duygularımızdan biridir. İnsanın bilinçli yaşamadığı, kontrol edemediği her duygu gibi, bu duygu ile de nasıl başa çıkacağı, anlık kararlarla şekillenir. Kişinin, kontrolsüz yaşanan her duygu gibi öfke ile de karşısındakine ve kendisine vereceği zarar, çok farklı çap ve derinliklerde olabilir. Kuşkusuz ki öfkenin yaşayanı kadar, yaşatanın da hataları vardır ve gözardı edilmemelidir.

Tehdit edilme, haksızlığa maruz kalma, iftiraya uğrama, engellenme, incitilme gibi durumlar karşısında gösterilen kızgınlık, saldırganlık ve şiddet olabilen öfke, doğru yönetilebildiğinde ve kontrol edildiğinde kişiyi geliştirebilecek bir duygudur.

Eğitimle geliştirilebilen farkındalık, sorumluluk, kişisel alt yapı doğru tepkileri, doğru ifadeler ile daha kolay yönetilebilen, daha kolay kontrol edilebilen bir duyguya dönüştürülebilir. Yani öfke, daha bilinçli kontrol edilmeli ve yaratabileceği olumsuz etkiler doğru yöneltilebilmelidir.

Öfkeyi şekillendiren duygularımızı, düşüncelerimizi, bilişimizi, davranışımızı değiştirecek eğitime sahip değilsek, öfke kolaylıkla bir davranış alışkanlığına dönüşebilir. Aslında sizi kontrolden çıkaran öfkenizin bedeninize, kimliğinize, canınız bildiğiniz sevdiklerinize ve çevrenize verebileceği bütün zararları önleme kabiliyetine sahipsiniz. Gelin bu kabiliyetinizi birlikte açığa çıkaralım, birlikte geliştirelim.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, öfke kontrolü tekniklerini öğrenerek, öfkeyi kontrol etme bilgi ve becerisini geliştirmek ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. İş ve sosyal çevresi içinde, toplum karşısında daha etkin ve örnek bir kişi olabilecektir.
 4. İş ortamında çalışmalarda daha etkin bir takım üyesi veya yöneticisi olabilecektir.

Eğitim Süresi: 2 saat.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Özel sektör yöneticiler
 • Öğretmenler
 • Stresli ortamda çalışan kamu çalışanları ve yöneticileri
 • Stresli ortamda çalışan özel sektör çalışanları
 • Satış, pazarlama işi yapanlar
 • Avukatlar
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar
 • Öfke kontrolü sorunu olan bütün bireyler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın