Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Motivasyon

  /    /  Motivasyon

Uzm. Eğitmen :

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim Hakkında

Motivasyon, insanları herhangi bir amaç için harekete geçiren, hareketi istenen amaca yönlendiren ve devamlı kılan güç demektir. Kısaca Motivasyon hayatın her alanını ve her dönemini kapsayan, istekler, ihtiyaçlar ve dürtüler tarafından yönlendirilen, önemi yadsınamaz bir olgudur.

Davranışları amaçlara yönlendiren motivasyon süreci, motive olmakla başlar, uyaranların etkisi ile şiddetlenir ve bireyi harekete geçirir. Davranışın yöneleceği hedefi, davranışı başlatan güdünün türü belirler. Güdüler; fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik güdüler, çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi harekete geçiren güdüler ve psikolojik güdüler şeklinde üç grupta değerlendirilebilir.

Bireyin, yüksek performans gösterebilmesi için sistemli bir motivasyon yönetimi bilgisine ve uygulama becerisine sahip olması, iş, okul, aile ve sosyal hayatındaki başarısını yükseltecektir.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, motivasyon tekniklerini kullanarak, motive olma ve motive etme bilgi ve becerisini geliştirmek ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. İş ve sosyal çevresi içinde, toplum karşısında daha etkin ve örnek bir kişi olabilecektir.
 4. İş ortamında çalışmalarda daha etkin bir takım üyesi veya yöneticisi olabilecektir.

Eğitim Süresi: 2 Saat.

Motivasyonun Tanımı Önemi ve Amaçları.

 • Motivasyonun Tanımı.
 • Motivasyon Süreci.
 • Motivasyonun Önemi.
 • Motivasyonun Amaçları.

Motivasyonda Özendirici Araçlar.

 • Motivasyon Araçlarının Tanımı.
 • Motivasyon Araçlarının Sınıflandırılması.

Motivasyonda Kapsam Teorileri.

 • Motivasyonda Başlıca Kapsam Teorileri.

Motivasyonda Süreç Teorileri.

 • Motivasyonda Başlıca Süreç Teorileri.

Motivasyonda Diğer Teori ve Yaklaşımlar.

 • Sosyal Motivasyon.
 • İş Karakterleri Teorisi.
 • Atıf Teorisi.
 • Motivasyonda Duygular.
 • İnsancıl Motivasyon.

Kamu Kurumlarında Motivasyon.

 • Kamu Yönetimine Genel Bakış.
 • Kamu Yönetiminde Motivasyon.

Motivasyonla İlişkili Değişkenler.

 • Motivasyon – Örgütsel Bağlılık İlişkisi.
 • Motivasyon – İş Performansı İlişkisi.
 • Motivasyon – İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi.
 • Motivasyon – Liderlik Özellikleri İlişkisi.
 • Motivasyon – Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Özel sektör yöneticiler
 • Öğretmenler
 • Stresli ortamda çalışan kamu çalışanları ve yöneticileri
 • Stresli ortamda çalışan özel sektör çalışanları
 • Satış, pazarlama işi yapanlar
 • Avukatlar
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar
 • Motivasyonunu yükseltmek isteyen bütün bireyler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın