Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Duygusal Zekâ Eğitimi

  /    /  Duygusal Zekâ Eğitimi
duygu

Uzm. Eğitmen:

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim Hakkında

Duygusal Zekâ (EQ), kişinin kendisinin yanı sıra başkalarının duygularını da gözleme, ayırt edebilme, kendi düşünce ve davranışlarında rehber olarak kullanabilme yeteneği olarak tanımlanır.

EQ, kişinin kendisinin ve başkalarının duygularını işleyebilme yeteneğidir. Duygusal algısı yüksek olan insanlar çevrelerinin daha çok farkında olacağından, daha kolay uyum sağlarlar. Dünyaya çok farklı açılardan bakabilirler. Bu geniş perspektif, diğer insanlara göre daha fazla yaratıcılık demektir.

Duygusal deneyimlere açık olmak hayatımızı zenginleştirir ve ilişkilerimizi derinleştirir. Öte yandan, duygusal kontrol, farklı durumlara göre doğru seçimi yapabilmektir. Duyguların birbirleri ile bağını, değişimini ve ilişkilere yansımasını kavrayabilmektir. Bu yetenekler rutin veya sürekli değillerdir, deneyimlere ve çevresel faktörlere göre değişebilir, gelişebilir.

EQ insandan insana, yaş ve cinsiyete göre değişir ve 40 – 50 yaş sıralarında en yüksek seviyededir. EQ seviyesi ile zihinsel sağlık birbiri ile ilişkili olup, EQ’ su yüksek insanların zihinsel sağlıklarının da daha iyi olduğu, düşük olanların ise zihinsel sağlıklarını korumakta zorlandığı bilinmektedir.

Eğitim ve ilgi ile duygusal zekânızı geliştirebilir, yaşam kalitenizi ve başarınızı yükseltebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı.  

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, duygusal zekâ konusunda bilgi ve becerisini geliştirmek ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. İş ve sosyal çevresi içinde, toplum karşısında daha etkin ve örnek bir kişi olabilecektir.
 4. İş ortamında çalışmalarda daha etkin bir takım üyesi veya yöneticisi olabilecektir.

Eğitim Süresi: 2 Saat.

 • Konfor Alanı.
 • Korku Alanı
 • Öğrenme Alanı
 • Büyüme Alanı.
 • Kendim Olmakla İlgili Araçlar Amaçlar.
 • Stres
 • Stres ve Denge İlişkisi.
 • Buzdağı Örneklemesi.
 • Beyin: Limbik Sistem.
 • Beyin Duygu Merkezleri.
 • Amigdala
 • Stres Sonucu Oluşan Duygular.
 • Temel Beş Ana Duygu.
 • IQ – EQ Karşılaştırması.
 • EQ Neden Önemli.
 • Duygusal Zekânın Temel Özelliği.
 • Duygusal Zekâ Kavramının Altındaki Temel Varsayım.
 • Duygusal Zekânın Beş Boyutu.
 • Öz Bilinç – Kendini Tanıma.
 • Duyguları İdare Edebilme, Kendini Yönetme, Öz Denetim.
 • Motivasyon.
 • Empati.
 • Sosyal Beceriler.
 • Duygusal Zekânın Göstergeleri.
 • Kendini Analizleme, Kendini Tanımlama.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Özel sektör yöneticiler
 • Öğretmenler
 • Stresli ortamda çalışan kamu çalışanları ve yöneticileri
 • Stresli ortamda çalışan özel sektör çalışanları
 • Satış, pazarlama işi yapanlar
 • Avukatlar
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar
 • Duygusal zekâsını geliştirmek isteyen bütün bireyler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın