Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Uluslararası Siyaset Danışmanlığı Eğitimi

  /    /  Uluslararası Siyaset Danışmanlığı Eğitimi
mka.b
mka.d
mka.e
mka.f
Shadow

Uzm. Eğitmen :

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitim Hakkında

Siyaset, bütün dünyada artık başka bir noktaya doğru hızla evrilmektedir. Siyaset ile uğraşan insanların, bireysel performansları ile birlikte ekiplerinin performansını yönetebilme, geliştirebilme bilgi ve becerisi edinmeleri daha uzun soluklu ve daha başarılı olmaları için gerekliliktir.

Toplum, siyasetçiyi söylemiyle, duruşuyla, giyimiyle, tutum ve davranışıyla, beden dili ile, jest ve mimikleri ile, birikimiyle, donanımıyla ve başka detaylarıyla inceler, algılar ve bir fikir oluşturur. Oluşturduğu bu fikir, toplumun size olan mesafesini belirler.

Bazen sık kullandığınız bir sözcük, bazen bir sözcükteki küçücük bir diksiyon hatası, bazen küçücük bir mimik, toplumla aranıza kapatılamaz bir mesafe koyar. Sizin, geri kalan bütün niteliğiniz görünmez olur. Bunu önlemenin en iyi yolu, işini iyi bilen bir siyaset danışmanı ile çalışmanızdır.

Niteliğinizi ön plana çıkarmak, bireysel ve ekip performansınızı yükseltmek ve toplumu doğru kişi olduğunuza ikna etmek için daha profesyonel olmanız ve bir siyaset danışmanı ile çalışmanız, artık bir tercih olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, siyaset danışmanlığı bilgi ve becerisini geliştirmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. Siyaset Danışmanı olabilecektir.

Eğitim Süresi:

Bu eğitim programında;

 1. Siyaset kavramı,
 2. Siyaset ve etkili iletişim,
 3. Siyaset ve beden dili,
 4. Diksiyon ve etkili konuşma,
 5. Siyaset ve liderlik,
 6. İkna kavramı ve teknikleri,
 7. Yönetim ve yöneticilik kavramı,
 8. Protokol ve görgü kuralları,
 9. Siyaset ve koçluk ilişkisi,

eğitimleri uygulanacaktır.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Siyaset Danışmanı olmak isteyenler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın