Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Etkili Liderlik Eğitimi

  /    /  Etkili Liderlik Eğitimi
mka2

Uzm. Eğitmen:

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitmen :

Yücel BİNİCİ

Afet ve Kriz Yöneticisi

Genel Müdür

Eğitim Hakkında

İnsanlığın varoluşundan buyana insanoğlu hiç lidersiz kalmamıştır. Hangi sosyal katmanda, hangi çevrede olursanız olun, birden fazla kişinin bulunduğu her ortamda görünen veya görünmeyen bir lider mutlaka vardır.

Evet, liderlik özelliği doğuştan geliyor olabilir belki ama bu tek başına yeterli değildir. Çağımızda sosyal ve ekonomik düzenekler o kadar karmaşık hale gelmiştir ki liderlik özelliğinizin eğitilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Kişisel özelliklerini bilen, güçlü ve zayıf yanlarının farkında olan, zayıf yanlarını alacağı profesyonel desteklerle güçlendiren, geliştiren, gelişen ve değişen ekonomik ve sosyal süreçlere uyum sağlayan bir lider olamadığınız takdirde, zorlanan, ezilen, yıpranan bir birey olarak her an hayat kalitenizi kaybetme riski ile karşı karşıya kalırsınız.

Bu nedenle varlığınızı ve başarınızı sürdürebilmek adına değişiminizi ve dönüşümünüzü sağlayacak, sürekli değişen ve gelişen akademik bilgiyi takip etmek ve gerekli eğitimleri almak zorundasınız. Unutmayın ki hiçbir başarı tesadüf değildir ve insanın en büyük yatırımı kendisine yaptığı yatırım, en büyük sermayesi ve birikimi, aklında ve yüreğinde birikenlerdir.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, etkili liderlik tekniklerini kullanarak, liderlik bilgi ve becerisini geliştirmek ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. İş ve sosyal çevresi içinde, toplum karşısında daha etkin ve örnek bir kişi olabilecektir.
 4. İş ortamında çalışmalarda daha etkin bir takım üyesi veya yöneticisi olabilecektir.

Eğitim Süresi: 4 Saat.

Liderliğin Tanımı ve Önemi.

 • Liderliğin Tanımı.
 • Lider ve Yönetici arasındaki Farklar.
 • Liderliğin Özellikleri ve Önemi.
 • Doğal Liderliğin Yapısı ve Liderlik Gücünün Kaynakları.

Liderlik Kuramları ve Özellikler Yaklaşımı.

 • Liderlik Kuramlarına Genel Bakış.
 • Liderlikte Özellikler Yaklaşımı.

Liderlikte Davranışsal Yaklaşım.

 • Davranışsal Yaklaşımın Özellikleri.
 • Blake ve Mouton’un Yönetim Tarzı Matriksi.
 • McGregor’un X ve Y Teorileri.
 • Likert’in Dörtlü Yaklaşım Model

Liderlikte Durumsal Yaklaşım.

 • Liderlikte Durumsallık Yaklaşımının Özellikleri.
 • Fiedler’in Durumsallık Modeli.
 • House ve Evans’ın Amaç Yol Teorisi.
 • Hersey ve Blanchhard’ın Olgunluk Modeli Yaklaşımı.

Liderlikte Modern Yaklaşımlar.

 • Liderlikte Modern Yaklaşımının Özellikleri.
 • Karizmatik Liderlik Yaklaşımı.
 • Dönüştürücü Liderlik Yaklaşımı.
 • Etkileşimci Liderlik Yaklaşımı.
 • Narsistik Liderlik Yaklaşımı.
 • Otantik Liderlik Yaklaşımı.

Kamu Yönetiminde Liderlik.

 • Kamu Yönetiminde Liderliğe Genel Bakış
 • Kamu Yönetiminde Liderliğin Önemi
 • Kamu Yönetiminde Liderlik Anlayışları
 • Türkiye’de Kamu Yönetimi
 • Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik Araştırmaları

Liderlikle İlişkili Değişkenler.

 • Adalet Algısı.
 • Örgütsel Bağlılık.
 • İş Tatmini.
 • Ayrılma Niyeti.
 • İş Doyumu.
 • Örgütsel Vatandaşlık Davranışı.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Özel sektör yöneticiler
 • Öğretmenler
 • Stresli ortamda çalışan kamu çalışanları ve yöneticileri
 • Stresli ortamda çalışan özel sektör çalışanları
 • Satış, pazarlama işi yapanlar
 • Avukatlar
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar
 • Etkili bir lider olmak isteyen bütün bireyler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın