Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Ekip Yönetimi Eğitimi

  /    /  Ekip Yönetimi Eğitimi
iletişim2

Uzm. Eğitmen:

Türkân METİN

Sosyolog

Genel Müdür Yardımcısı

Eğitmen :

Yücel BİNİCİ

Afet ve Kriz Yöneticisi

Genel Müdür

Eğitim Hakkında

Her insan topluluğu ekip değildir. Amaç ve hedef birliği içinde, karşılıklı güçlü bağlar ile birbirine bağlı, sinerji yaratabilen üretken bireylerin oluşturduğu topluluklara ekip / takım diyebiliriz. Ekip, üyelerinin bireysel güçlerinin toplamından daha büyük bir güç üretebildiği zaman ekip olur ve herhangi bir insan topluluğundan daha fazlası haline gelir.

Kendini ekip olarak tanımlayan ama ekip olamayan ya da olmayı başaramayan birçok topluluk görmüşüzdür. Ekibi topluluktan, başarılı ekibi başarısız olandan ayıran, ekibi ekip yapan şey; aynı hedefe odaklanmış, aynı yöne yürüyen bireylerin birliğidir.

Aynı hedefe odaklanmayı, aynı yöne yürümeyi sağlamaktan sorumlu olan kişi ise liderdir. Bir lider, takımını aynı hedefe odaklayıp, aynı yöne planlı, programlı, düzenli, uyumlu ve senkronize bir şekilde yürüterek gerçek bir lider olur, takımını gerçek bir takım haline getirir.

Ne dersiniz?

Gerçek bir ekip kurmaya, gerçek bir ekip üyesi olmaya ya da gerçek bir ekip lideri olmaya var mısınız?

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, ekip yönetimi tekniklerini kullanarak, iyi bir ekip yöneticisi veya üyesi olma bilgi ve becerisini geliştirmek ve hayat kalitesini yükseltmektir.

Bu eğitimin etkileyeceği başlıca şeyleri; düşünce, beyin, bilinç, bilinçaltı, dil, arzu, inanç, hayal gücü, amaç, hedef, özgüven, ilişkiler, fizyoloji, uyum, tavır, tutum, davranış, motivasyon, değişim, dönüşüm, değerler, ilkeler, alışkanlıklar, olarak sayabiliriz.

Bu eğitimin sonunda katılımcı;

 1. Eğitim konuları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Alanın gerektirdiği temel yeterliliklere sahip olabilecektir.
 3. İş ve sosyal çevresi içinde, toplum karşısında daha etkin ve örnek bir kişi olabilecektir.
 4. İş ortamında çalışmalarda daha etkin bir takım üyesi veya yöneticisi olabilecektir.

Eğitim Süresi: 2 Saat.

 • Ekip Çalışması.
 • Ekip Yönetimi.
 • Personel Seçimi
 • Örgütsel Davranış ve Örgütsel Çevre.
 • Örgüt İçi Davranış.
 • Örgüt Yöneticisinin İşlevsel Çevresi.
 • Örgüt Üyesinin Toplumsal Çevresi.
 • Örgütte Yönetici Etkisi.
 • Örgüt İçi Kümeleşme.
 • Ekip Çalışmasında Engeller.
 • Personelin Yönetime Katılması.
 • Ekip Kurma ve Yönetme.
 • Ekibin Büyüklüğü.
 • Ekip Etkinliğinin Yönetimi.
 • Geribildirim ve Değerlendirme.
 • Yeniden Yapılanma.
 • Otoriter Ekip – Lider Ekip.
 • Ekip Çalışmasına Yatkın Olanlar – Olmayanlar.
 • Ekip Üyelerinin Özellikleri.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Sertifika talep eden katılımcılarımıza, ücreti karşılığında sertifika verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Özel sektör yöneticiler
 • Öğretmenler
 • Stresli ortamda çalışan kamu çalışanları ve yöneticileri
 • Stresli ortamda çalışan özel sektör çalışanları
 • Satış, pazarlama işi yapanlar
 • Avukatlar
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar
 • İyi bir ekip yöneticisi / üyesi olmayı düşünen bütün bireyler katılabilirler.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın