Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

KBRN – E ve Korunma

  /    /  KBRN – E ve Korunma
cbrn

Eğitmen :

Yücel BİNİCİ

Afet ve Kriz Yöneticisi

Genel Müdür

Eğitim Hakkında

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Tehditler ve Endüstriyel Kazalar (KBRN-E)

KBRN-E, kaza, savaş, terör ve doğal afetler nedeniyle kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin yayılarak çevre, insan ve diğer canlılar üzerinde olumsuz etkilere sebep olan tehlikeli maddelerin tümünü ifade eden bir kavramdır.

Günümüz Türkiye’ sinde endüstriyel kaza riski, elbette bir KBRN saldırısı riskinden çok daha yüksektir. Bu nedenle özellikle kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer ürünler üreten veya yaptığı üretimde bu tür ürünler kullanan bütün işletmelerin, her şeye hazırlıklı olma amacıyla personelini sık ve nitelikli eğitim programlarına alması gerekmektedir.

Çalışanların ve maruz kalabilecek diğer canlıların can güvenliği için bu eğitimlerin ihmal edilmeden, mümkün olan en iyi şekilde ve yeterli sıklıkta yapılması, her şeyden önce vicdani bir yükümlülüktür.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcının, KBRN-E konusunda bilgi ve becerisini geliştirmek, korunma yollarını öğrenmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımız bu eğitimde;

 • Yaşanacak olası KBRN-E saldırı ve kazalarından kurtulmayı, saldırı öncesi evrede yapılacakları öğrenecek,
 • Saldırı veya kaza sırasında neler yapılacağını öğrenecek,
 • Saldırı veya kaza sonrasında neler yapılacağını öğrenecek,

Eğitim Süresi: 4 Saat

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Bu eğitime, KBRN ürünleri üreten veya bu ürünlerle çalışan işletmelerin yöneticileri ve personeli, belediye personeli, itfaiye personeli ve ilgi duyan diğer kurum ve kuruluşlar ile maruz kalma riski olan bölgelerde bulunan diğer işletmeler, kurumlar, kuruluşlar, riskli bölgede ikamet eden ve konuyla ilgilenen yurttaşlarımız katılabilirler.

Bu eğitime, aynı anda en az 10, en çok 50 kişi katılabilir.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın