Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Ailenin Afet Planlaması

  /    /  Ailenin Afet Planlaması
aap.2

Eğitmen :

Yücel BİNİCİ

Afet ve Kriz Yöneticisi

Genel Müdür

Eğitim Hakkında

Afet ve olağandışı durumlarda, yurttaşlarımızın bilinçli tepkileri yaralanma ve can kayıplarını önleyecek en önemli faktördür. Bu çerçevede ailenin de afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapmaları gerekeni bilmeleri ve buna hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Önlenebilecek bazı hasarların önüne geçerek, ailede yaşanacak yaralanma ve can kaybının önlenmesi; ailenin, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası için yapılacak planları, plan yapmayı ve tatbikat yapmayı öğrenmesi, sonrasında yapılacakları bilmesini zorunlu bir ihtiyaçtır.

Unutulmamalıdır ki afet ve olağandışı durumlar ile başa çıkmak ve kurtulmak bilgi ve beceri işidir. Bizce, bu bilgiyi ve beceriyi bütün aile bireyleri bir an önce kazanmalıdır.

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcıların aile afet planları yapmayı ve uygulamayı öğrenerek, afet ve olağandışı durumlarda yaralanma ve can kaybına neden olacak tehditlerden kurtulmalarını sağlamaktır.

Bu eğitimde katılımcı:

 • Hangi durumlar için aile afet planı yapılacağını,
 • Aile afet planlarının nasıl yapılacağını,
 • Aile afet planlarının nasıl uygulanacağını öğrenecektir.

Eğitim Süresi: 4 Saat.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Bu eğitime ilgi duyan herkes katılabilir.

Bu Eğitime; aynı anda en az 10, en çok 50 kişi katılabilir.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın