Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Mustafa Kemal ATATÜRK

mka
mka.k
mka.ki
Shadow

Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, Bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Mustafa Kemal ATATÜRK

Siyaset Koçluğu
Afet ve Kriz Yönetimi
Dinleyince dinlenmeli insan...

_ 0505 255 41 63 _

Sizi, bir ok gibi hedefinize gönderen akademi.

a

Afet Yönetimi Eğitimi

  /    /  Afet Yönetimi Eğitimi
japonya

Eğitmen :

Yücel BİNİCİ

Afet ve Kriz Yöneticisi

Genel Müdür

Eğitim Hakkında

İnsanın, başedemediği olağandışı doğa olaylarının yarattığı ağır olumsuz sonuçlara afet diyebiliriz. Yönetim sitemlerimiz olağan döneme göre tasarlandığı için olağandışı durumlarla ve afetlerle başetme kabiliyeti oldukça düşüktür.

1999′ da yaşadığımız, yüreğimizde derin izler bırakan Marmara depreminden, kamu  yönetimi çok büyük dersler çıkardı. Üniversitelerimiz eksiği anladı ve o alandaki eksiği tamamlamaya çalışıyor. Çok sınırlı sayıda belediyemiz kısmen bir hazırlık yaptı fakat takdir edersiniz ki iyi yönetilemediği zaman yaptığınız hazırlığın pek bir anlamı da olmaz.

Özel sektör ve yurttaşlarımız ise çok hazırlıksız görünüyor ki asıl eğitimli ve hazırlıklı olması gereken bu kesimdir. Çünkü afet öncesi yapılması gereken önleyici faaliyetlerin çoğu bu kesim tarafından yapılacaktır ve bizi afet hasarından çok büyük oranda kurtaracak olan da budur.

 

Eğitim, yüzyüze yapılacak sunumlarla gerçekleştirilecektir.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bu Eğitim Programı ve modüllerinde bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

 1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
 2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
 4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Bireylere kişisel yeterlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

 1. Eğitim öncesi bir ön test uygulanacaktır.
 2. Eğitimin sonunda katılımcının kazandığı yeterlilikler ölçülecektir.
 3. Eğitimin kazandırdığı bilgi, beceri ve davranışlar ölçülecektir.
 4. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

Bu eğitimin amacı; katılımcılara afetlerin farklı bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi gerektiği, kurumsal farkındalık, hazırlık, olay yönetimi ve rehabilitasyon evrelerinde neler yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

Katılımcılarımız bu eğitimde;

  • Yaşanacak olası afetlerden kurtulabilmek için afet öncesi evrede yapılacakları öğrenecek,
  • Afet sırasında neler yapılacağını öğrenecek,
  • Afet sonrasında neler yapılacağını öğrenecek,

Eğitim Süresi: 4 Saat.

Eğitime katılan ve başarı ile tamamlayan her katılımcıya, YAY AKADEMİ tarafından, katıldığı kursu başarı ile bitirdiğine dair bir katılım belgesi verilir.

Bu eğitime;

 • Siyasetçiler
 • Konu ile ilgilenen kamu ve özel sektör yöneticileri
 • Öğretmenler
 • Küçük esnaf
 • Çalışanlar
 • Öğrenciler
 • Anne – Babalar

Bu eğitime, aynı anda en az 10, en çok 50 kişi katılabilir.

Dünya sizi bekliyor...

Başarının, yüzde onu yetenek, yüzde doksanı çalışmaktır ve inanın, hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu nedenle yeteneklerinizi bulup çıkarmak ve çalışarak geliştirmek zorundasınız. Unutmayın ki başarı içinizde bir yerlerde, onun için bir şeyler yapmanızı bekliyor.

Lütfen Okuyunuz…
Bazı bireysel eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetlerimiz dışında kalan eğitim programlarımıza, yeterli sayıda başvuru olmadan eğitim programı açılamamaktadır.

Eğitim programlarımıza yapılan kurumsal veya toplu başvurularda fiyat indirimi yapılabileceğinden, bireysel başvurularla fiyat farkı olabilmektedir.

Bireysel başvurularda, başvurduğunuz eğitim programına yeterli sayıda başvuru gerçekleştiğinde, ilgili eğitimin başlama tarihi ve ders programı konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için çok teşekkür ederiz.
YAY AKADEMİ

Başvuru için lütfen formu doldurup, gönderiniz.  Bir yorum yazın